Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 2 lipca 2022 r.

Tekst: Mt 9, 14-17

Prośba: o serce otwarte na Boże działanie

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Bóg pragnie, by nasze życie było pełne Życia i byśmy to Życie czerpali z Niego i Jego obecności. W czym szukam życia? Na czym je opieram? Czy przyjmuję pełnię Życia, którą chce mi dać Stwórca? Jak przeżywam swoją relację z Bogiem? Czy jest dla mnie źródłem radości?
  • Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Kiedy przez grzech oddalamy się od Boga, przychodzi czas „postu”, który jest zarazem czasem pogłębiania miłości – z tęsknoty, za Tym, Którego utraciliśmy możemy zgodzić się na oczyszczenie i je przyjąć, by wrócić do bliskości z Nim. Czy jest we mnie zgoda na bycie oczyszczanym? Czy proszę Boga o to, by mnie oczyszczał? A może próbuje się oczyścić i zbawić własnymi siłami? 
  • Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Jezus pokazuje uczniom Jana, co się może wydarzyć, gdy wlejemy młode wino do starych bukłaków – bukłaki się niszczą a wino marnuje. W życiu duchowym trzeba zawsze zabiegać o świeżość serca, o to, by być stale gotowym na przyjmowanie. Bardzo łatwo zamknąć się w jakiejś tradycji, praktykach religijnych. Można bardzo przywiązać się do swojego doświadczenia duchowego, do tego co już wiem. I wtedy zamykamy Stwórcę w naszych ramach – pozwalamy Mu działać tylko w określony sposób.  A Bóg do żywej relacji z nami potrzebuje naszej gotowości, naszej otwartości na Niego i Jego działanie w naszym życiu. Byśmy dali się Jemu wciąż na nowo zaskakiwać Jego miłością. Jaka jest moja otwartość? Czy dbam o to, by moje serce było wciąż świeże i gotowe na doświadczenie obecności Boga?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.