Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 18 lipca

Tekst: Mt 11, 28-30

Prośba: o bliskość z Jezusem, która daje odpoczynek sercu.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus zaprasza, by przyjść do Niego. Podejdź więc jak najbliżej. Jeśli jest Ci trudno, to uświadom sobie, dlaczego tak jest. Podejść do Niego blisko oznacza wpuścić Go mocno do swego serca i wypowiedzieć przed Nim to wszystko, co na ten moment jest ważne i potrzebne, by On to widział. Szczególnie rany serca, nieprzebaczenie lub trudności w przebaczeniu, zamykający lęk, itp. Czy jesteś w stanie Mu o tym opowiedzieć? 
  • Jezus chce dać Tobie odpoczynek i pokrzepienie. Ten odpoczynek jest jednym z celów naszego życia. Wszak chcemy dla naszych zmarłych “wiecznego odpoczynku”, sami wierząc, że zbawienie jest wiecznie trwającym Szabatem, odpoczynkiem, do jakiego zaprasza nas Pan. Czy tak patrzysz na to, co Bóg obiecuje? Czy stwarzasz w sobie przestrzeń na to, by ten odpoczynek przeżywać już teraz? Nie chodzi tylko o nie pracowanie, lecz o wewnętrzną wolność, która pomimo zewnętrznych okoliczności, czasem niełatwych, daje sercu swoistą lekkość.
  • Jezus zaprasza, by wziąć Jego ciężar, Jego jarzmo i brzemię. Trudne słowa, kojarzące się z obciążeniem (a nie z lekkością). Czym może być Jego ciężar? Być może chodzi o życie z tym wszystkim, co ono przynosi. Może chodzi o zgodę na rzeczywistość, która czasem przynosi przyjemność, a czasem ból i ciężar. Może chodzi o wyjście naprzeciw temu wszystkiemu, co się dzieje w naszym życiu, bez uciekania i “zagłaskiwania” sytuacji. Bo podstawowy poziom pokory to zgoda na rzeczywistość. A pokora – ostatecznie – przynosi lekkość serca, słodycz i ukojenie. Zgoda, która nie będzie rezygnacją, lecz zaangażowaniem w to, co przychodzi, na co nierzadko nie mamy wpływu i co oczekuje od nas jakiejś odpowiedzi (rodzące odpowiedzialność). Przeżywane z Nim na zasadzie współpracy przynosi lekkość serca. Czy wierzysz w to? Czy tak przeżywasz swoje życie? Czy w takim życiu odnajdujesz swojego Pana?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.