Wprowadzenie do modlitwy na środę, 22 maja

Tekst: J 15, 1-8

Prośba: o łaskę pełnego przylgnięcia do Jezusa, który jest Krzewem winnym.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Pozwól, by obraz, który Jezus przedstawia, pracował w Twojej wyobraźni i sercu. Jezus jest krzewem winnym. Jest tym, w którego jesteśmy wszczepieni jak gałązki. On jest pniem z korzeniami. To z Niego czerpiemy soki, życiodajne siły, które pozwalają nam przynosić owoce. Ojciec zaś jest przedstawiony jako Ogrodnik. To On się tym wszystkim zajmuje, to Jemu na wszystkim zależy. Jak się czujesz z tym obrazem? Może w podobny sposób patrzysz na swoje życie?
  • Uświadom sobie, jaką rolę w tym obrazie ma do spełnienia gałązka, którą jesteś. Niewątpliwie wynika, że chodzi o przynoszenie owocu. Czy więc Twoje życie ma się na tym koncentrować? Być może tak właśnie myślisz. Przynieść owoc, jak największy, starać się, zdobywać, walczyć… czy rzeczywiście o to chodzi? Wczytaj się w dzisiejsze słowo jeszcze raz.
  • Jezus mówi, że bez Niego nic nie możemy uczynić oraz że przyniesiemy obfity owoc wtedy, kiedy będziemy trwali w Nim, a On w nas. Wydaje się więc, że naszym celem nie jest przynosić owoce. Tym celem jest trwać w Nim. Wtedy On przekaże nam życiodajne soki, płynące od samych korzeni. Wtedy będziemy rozkwitali i przynosili owoce. Uświadom sobie, czym się zamartwiasz w Twoim życiu, także życiu duchowym? Na co tak szczególnie zwracasz uwagę? Może na to, by nie grzeszyć, albo by się szybko oczyszczać? Słyszymy dzisiaj, że tym, który oczyszcza jest Ogrodnik. Co Ty na to? Nie roztrząsaj tych pytań w głowie, nie chodzi o poglądy, jakie w sobie nosisz. Pytaj o to na modlitwie Pana. Poproś, by dał Ci światło do serca, które pozwoli Ci zobaczyć, jak to jest w Twoim życiu i do czego Cię wzywa.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.