Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 3 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski

Tekst: Kol 1,12-16; J 19,25-27

Prośba: o łaskę słuchania tego, co mówi Jezus

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Radość i dziękczynienie to dwa słowa, którymi rozpoczyna się dzisiejszy fragment Słowa Bożego. Słowa i postawy, które łatwo zagubić w codzienności. Bo jak tu pozwalać sobie na radość, kiedy wokół tyle bólu i cierpienia. Za co tu dziękować, skoro obecny czas jest tak trudny. Jednak to podjęcie dziękczynienia z drobne dobro, które się dzieje może sprawić, że odkryjemy radość w nas, która może do tej pory była „przysypana” troskami. Co w Twoim życiu zaprasza Cię do dziękczynienia?
  • Wolność, którą daje Ojciec przez swojego Syna, to kolejny temat dzisiejszego fragmentu Pawłowego listu. Wolność, która jest dana, o którą nie trzeba walczyć, bo to Bóg walczy za nas. I nie chodzi o wolność w sensie politycznym, ale w duchowym. Wolność nie wybierania tego, co mnie od Boga oddala. Wolność nie wchodzenia w grzech. Wolność do czynienia dobra i podążania drogą Bożych przykazań. Jakiej wolności Ty pragniesz? Jak dążysz do jej osiągnięcia?
  • W Ewangelii Jezus powierza Maryję Janowi. W ostatnich minutach życia nie myśli o sobie, ale o tych, którzy są Mu najbliżsi. Ten testament z krzyża jest zaproszeniem dla każdego z nas, aby zobaczyć jak ja chcę go wypełnić. Maryja nie chce przesłaniać Jezusa. Ona na Niego wskazuje. A w tej scenie to Jezus wskazuje na Maryję, aby uświadomić nam, że Ona też miała swoje ważne miejsce w dziele zbawienia – czyli pokonania grzechu i śmierci. Kim jest dla Ciebie Ta, którą dziś wspominamy jako Królową Polski?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.