Wprowadzenie do modlitwy na 30 Niedzielę zwykłą, Rocznica poświęcenia kościoła własnego, 27 października

Tekst: 1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Prośba: o głęboką świadomość tego, kim jesteś w oczach Bożych.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wsłuchaj się w słowa św. Pawła, który porównuje nasze życie, nasze serce do uprawnej roli oraz do wznoszonego budynku. Jezus pokazywał podobne obrazy, choćby w przypowieściach o ziarnie. Tam nasze serce było glebą, do której wpada ziarno Słowa. Bóg jest tym, który uprawia nasze życie. Czy pozwalasz Mu na to? On dba, by gleba była odchwaszczona, oczyszczona i przygotowana na przyjęcie ziarna – Słowa. Te zabiegi nie muszą być przyjemne. Przygotowuje nas przez to wszystko, co życie przynosi, przez wydarzenia, spotkania z ludźmi, itp. Nie jest tak, że On to wszystko “aranżuje”, lecz niejako wykorzystuje sytuacje, by przekazać nam Miłość. To miłość bowiem najbardziej oczyszcza serce. Czy pozwolisz Mu na to?
  • Jesteś budowlą, której fundamentem jest Jezus Chrystus. Innego fundamentu nie może być. Na fundamencie opiera się cały budynek, jak wielki by nie był. Na jakim fundamencie stoi Twoje życie?
  • Wsłuchaj się w słowa św. Ignacego, który napisał, by człowiek: “oddał się całkowicie w ręce Boga – oto fundament, w którym znajdziemy to, czego pragniemy”. W Jezusie bowiem jest wszystko, w Nim znajdziemy wszystko. Na Nim Bóg wznosi nasze życie, buduje gmach świątyni, w której pragnie On ukazać swoją chwałę.
  • Paweł dobitnie pisze, że jesteśmy świątynią Boga i że Duch mieszka w nas. Domaga się szacunku do każdego człowieka właśnie z tego tytułu. Świątynia Boga jest święta i my nią jesteśmy. Uświadom to sobie i rozważaj, jak objawia się to w Twoim życiu. Czy ludzie po spotkaniu z Tobą doświadczają nie tylko Ciebie, ale też i spotkania z Bogiem, który w Tobie mieszka? I to nawet wtedy, kiedy nie padło w ogóle słowo Bóg? Czy Twoje życie promieniuje Duchem, który w Tobie mieszka?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.