Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 22 kwietnia

Tekst: Dz 8, 26-40 oraz J 6, 44-51

Prośba: o przyjęcie Miłości i radość serca.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wsłuchaj się w historię Filipa i etiopskiego dworzanina. To historia o Bogu, któremu zależy na każdym człowieku i do każdego posyła Anioła. Posłał Anioła do Filipa, Filip zaś stał się Aniołem dla Etiopczyka. 
  • Rozważaj posłuszeństwo Filipa wobec głosu Boga. Filip jest uczniem Jezusa, jest przemieniony przez Ducha i choć żyje na tym świecie, to żyje życiem Jezusa, a więc życiem wiecznym (na ile można tak żyć na tym świecie). Filip słucha głosu, który mówi do niego w sercu. Bóg mówi także do nas przez nasze odczucia, myśli, intuicję. Czy im ufamy? Oczywiście, wszystko, co pochodzi z naszego wnętrza wymaga rozeznania, tzn. interpretacji – dokąd mnie chce zaprowadzić taka czy inna myśl, tak czy inna intuicja. Próbuję sobie wtedy uświadomić, czy to, do czego mnie kieruje jest dobrem, czy bardziej pomniejszeniem dobra – i wtedy nie idę za tym. Ale nie odrzucam z góry, lecz nasłuchuję, przyglądam się, rozeznaję. Bo Bóg może przez to mówić i naprawdę mówi. Posłuchanie głosu Boga i następujące potem spotkanie Filipa z Etiopczykiem prowadzi do radości serca, głębokiej radości – co jest owocem działania Ducha Bożego.
  • Jeśli wystarczy Ci czasu, posłuchaj także słów Jezusa z dzisiejszej ewangelii. Do Jezusa przychodzi ktoś, kto jest pociągnięty przez Ojca. Widzimy tu wspólne dzieło Ojca i Syna, które odbywa się w Duchu Świętym. Uwierzyć w Miłość. Grzech niesie śmierć, a kto wierzy w miłość nie umrze (na wieki, bo umrze śmiercią biologiczną), lecz będzie miał życie wieczne – zostanie wskrzeszony w dniu ostatecznym.
  • Chlebem dającym Życie jest Ciało Chrystusa wydane za życie świata. Rozumiemy je najpierw jako Eucharystię, Komunię, którą przyjmujemy i karmimy się w każdej Mszy. Ale Ciałem Chrystusa jest również Kościół, wspólnota wierzących. Ona również jest Chlebem dającym Życie. We wspólnocie Kościoła to Życie się objawia w pełni. I jest to Ciało wydane za życie świata. Chrystus ofiarowuje się nieustannie za życie świata – grzech przynosi śmierć, a On poświęca swoje życie, byśmy my mieli życie. Nie ma innej drogi do Życia jak przez Ciało Chrystusa. Wszystko po to, byśmy uwierzyli w Miłość i tę Miłość przyjęli – jak Etiopczyk, który przyjął Miłość, co wyraził konkretnie przez przyjęcie chrztu.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.