Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 4 marca 2023 r.

Tekst: J 15, 9-17

Prośba: o głęboką miłość do Boga i bliźnich

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Człowiek, który jest kochany, chce odpowiadać na miłość, chce się nią dzielić. Jezus dał uczniom przykład jak mają traktować siebie nawzajem. Jak to przejawia się w moim życiu? Jak wyglądają moje relacje z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Jak odnoszę się do ludzi, których nie znam. Czy rzeczywiście z miłością i szacunkiem? Czy staram się zrozumieć drugiego człowieka? Czy jestem na niego otwarty?
  • Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Jezus przekazał uczniom wszystko to, co usłyszał od Ojca. To co miał najcenniejszego, ale też najbardziej intymnego. Zaprosił ich do Swojej relacji z Ojcem. To pokazuje jakim zaufaniem ich obdarzył, jak byli Mu bliscy. Czy jako uczeń Jezusa czuję się także Jego przyjacielem, który został dopuszczony do największej tajemnicy, największego skarbu? A może nadal czuję się sługą, który wypełnia tylko polecenia? Jaka jest moja relacja z Jezusem?
  • Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili (…). To Jezus wybrał tych, którzy byli najbliżej Niego, nie na odwrót. To On ich posyła. Czy pamiętam o tym, że to Jezus mnie wybrał? Że wybrał mnie dokładnie takiego, jakim jestem – nie oczekuje, że przestanę grzeszyć i będę idealny. Że On pragnie, bym przynosił owoc? Gdzie zostaję posłany w swojej codzienności? Co dla mnie znaczy „przynosić owoc”? 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.