Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 6 października

Tekst: Łk 10, 38-42

Prośba: o łaskę znalezienia równowagi między aktywnością a zasłuchaniem

  1.  „Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu”. Jezus przychodzi do domu Marty, Marii i Łazarza. Z tekstu wynika, że jest to jedno z pierwszych spotkań Jezusa z tą rodziną. Marta przyjmuje Jezusa do domu. Pomyśl przez chwilę, jaki jest dom, do którego Ty przyjmujesz Jezusa?
  2.  „Martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”. Marta chce jak najlepiej przyjąć Jezusa krzątając się wokół różnych spraw. Jest w ruchu, zajęta usługiwaniem. Może Jezus widzi, że trudno jej słuchać tego, co On chce do niej powiedzieć? A jak jest z Twoim słuchaniem drugiego człowieka. Tego, który jest najbliżej i tego spotykanego od czasu do czasu?
  3. Trudno jest znaleźć równowagę pomiędzy aktywnością a zatrzymaniem i zasłuchaniem w to, co Bóg mówi, co mówi drugi człowiek. W każdym z nas jest trochę Marty i trochę Marii. Która z sióstr dominuje w Twoim życiu? Co robisz, żeby ta druga też miała swoje miejsce?