Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 13 października 2022 roku.

Tekst: Ef 1, 1-10 i Łk 11, 47-54 

Prośba: o przyjęcie Bożej miłości 

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Dzisiejsze czytania pokazują nam dwie postawy, jakie można przyjąć słuchając Jezusa: uznać, za św. Pawłem, że w Jezusie mamy odkupienie, przez Jego krew i przez bogactwo Jego łask, albo jak faryzeusze i uczeni w Prawie – słuchać Jego słów i ich nie przyjmować.
  • Faryzeusze nie chcieli uznać prawdy o samych sobie, o tym, że żyją w błędzie. Woleli odrzucić Jezusa, gdyż Jego słowa wywoływały w nich niepokój, pokazywały niespójność. Zobacz w swoim sercu te rzeczy, do których ciężko Ci się przyznać nawet przed Bogiem czy samym sobie.
  • Święty Paweł pisze, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Potrzeba pokory, by uznać swoją słabość i otworzyć się na przyjęcie Zbawienia. Bóg zna nasze serca, nasze słabości, a mimo to nas wybrał, byśmy byli święci. On nas nie odrzuca – to my sami często siebie odrzucamy, gdyż chcemy się uświęcać własnymi siłami. Jak to wygląda w Twoim życiu? Czy próbujesz się zbawić sam? Czy przyjmujesz swoją słabość i pozwalasz, by to Bóg przemieniał Twoje serce?
  • W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Łaska jest darem, nie możemy na nią zapracować, jedynie ją przyjąć. Oddaj Jemu to wszystko, czego nie potrafisz w sobie przyjąć, swoją słabość, swoją grzeszność i pozwól by Bóg to uzdrawiał i przemieniał. 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.