Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 14 czerwca

Tekst: Mt 5,38-42

Prośba: o łaskę czynienia dobra

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus mówi dziś trudne słowa. Można je źle zrozumieć i zamiast zadbać o swoją godność pozwalać się poniżać. A nie o to chodzi. Nie odpłacanie się tym samym ma na celu zatrzymanie zła. Św. Paweł pisze jasno: “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” /Rz 12,21/ Dobrem, a nie złem. Jak reagujesz na zło/krzywdę której doświadczasz czy jesteś świadkiem? Robisz to samo, czy może podejmujesz refleksję i zatrzymujesz się, by nie dać się sprowokować do czynienia zła?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.