Każdy z nas jest dzieckiem Boga i na naszej modlitwie spotykamy się z Nim. Jak wygląda to spotkanie? Czego po nim się spodziewasz?

2.   Symeon to bardzo ciekawa postać. Jest napełniony Duchem Świętym i pod Jego natchnieniem przychodzi do świątyni. W pewien sposób zachowuje się jak prorok. On jako jedyny rozpoznaje Syna Bożego i błogosławi Boga, który nawiedza swój lud. W jego postaci pobrzmiewa i jakby się ukrywa Bóg Ojciec, który przyjmuje swojego Syna w świątyni. To tylko obraz, ale czy nie mamy w naszym życiu ludzi, z których przebija światło Boże i ich całe życie jest ukazywanie Boga?

3.   Pomyśl również o tym, że w kolejnym dniu oktawy Bożego Narodzenia słyszymy o bólu i taką nie wprost zapowiedź tego, co się z Jezusem stanie. Życie przeplata się ze śmiercią, radość z bólem, zwycięstwo ze stratą. Czy to nie jest właśnie doświadczenie naszego życia? Pozwól Jezusowi dotknąć na modlitwie najgłębszych pokładów Twego serca, Twej świątyni serca, do której On przychodzi.