Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 28 lipca 2023r

Tekst: Mt 13,18-23

Prośba: o łaskę uważności na Bożą obecność 

1. Wsłuchaj się w Jezusa mówiącego. Zobacz Go, kiedy zwraca się do uczniów. Posłuchaj co mówi do Ciebie. Jak się czujesz blisko Niego? Uświadom sobie i nazwij to, co się w Tobie pojawia: uczucia, potrzeby, pragnienia, obawy, marzenia… Opowiedz Mu w zaufaniu o tym, co Jego obecność w Tobie sprawia – szczególnie jeśli są to jakieś trudne odczucia.

2. Co dzieje się ze słowem, które trafia do Twojego wnętrza? Czy zdarza Ci się smakować jakieś słowo lub fragment Pisma świętego, dążyć do jego zrozumienia? Jakie myśli i pokusy pojawiają się w Tobie kiedy przeżywasz jakieś trudności? Czy w codzienności żyjesz w uważności i słuchaniu tego, co przychodzi?