Boży odpoczynek

Rekolekcje Adwentowe 2013 „Bóg stał się Człowiekiem”  Tydzień III: …CZŁOWIEKIEM Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 19 grudnia Tekst: Mk 6, 30-32 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz z...

Bóg jest przyjacielem

Rekolekcje Adwentowe 2013 „Bóg stał się Człowiekiem” Tydzień III: …CZŁOWIEKIEM Wprowadzenie do modlitwy na środę, 18 grudnia Tekst: Łk 10, 38 – 42 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz...

Zbawcza codzienność

Rekolekcje Adwentowe 2013 „Bóg stał się Człowiekiem” Tydzień III: …CZŁOWIEKIEM Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 17 grudnia Tekst:  Łk 2, 51 – 52 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia...

Ulepiony z prochu

Rekolekcje Adwentowe 2013 “Bóg stał się Człowiekiem” Tydzień III: …CZŁOWIEKIEM Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 grudnia Tekst: Rdz 2, 4b – 25 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy...

III Niedziela Adwentu

Rekolekcje Adwentowe 2013 “Bóg stał się Człowiekiem” Tydzień III: …CZŁOWIEKIEM Wprowadzenie do przeżycia III niedzieli Adwentu, 15 grudnia Na dzisiejszy dzień nie proponujemy żadnego wprowadzenia do modlitwy ani specjalnego tekstu biblijnego. Spędź...

Zatrzymać się

Rekolekcje Adwentowe 2013 “Bóg stał się Człowiekiem” Tydzień II: …STAŁ SIĘ… Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 14 grudnia Na dzisiejszy dzień proponujemy modlitwę powtórkową. Możesz ją zrobić na kilka sposobów – wybierz taki, który...