Pokój (Poniedziałek, 9 kwietnia)

Tekst: J 16, 33 To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat. I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu...

Radość (Niedziela Zmartwychwstania – 8 kwietnia)

Tekst: Jk 1, 2 oraz 1 Tes 5, 16-18 Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. I....