Dar umiejętności (wiedzy)

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 4 Tekst do modlitwy: 1 J 2,3-6.20-23. Dar umiejętności, dosłownie wiedzy, uzdalnia nas do głębokiej wiary w Boga i nowego rozumienia prawd objawionych. Pomaga nam poznać Boga i Jego wolę. Ale nie chodzi tu o wiedzę uniwersytecką, ale o pełną prostoty osobistą relację z Bogiem. Jeżeli dar bojaźni Bożej pomaga nam uznać, że to nie ja jestem bogiem, a jedynie stworzeniem i postawić Boga na pierwszym miejscu, a dar pobożności uczy nas przyjmować wobec Boga postawę dziecka, to przez dar wiedzy Bóg idzie o krok dalej i objawia nam głębię swego serca, pokazuje Kim jest.

Dar pobożności

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 3 Teksty do modlitwy: Rz 8,14-17 oraz 1 J 3,1-2. Duch Święty w darze pobożności uzdalnia nas do nazywania Boga Ojcem. My nosimy w sobie różne obrazy naszych ojców, możemy je projektować na obraz Boga Ojca. Te obrazy mogą przesłaniać nam prawdę o tym, jakim Ojcem jest Bóg. I tu z pomocą przychodzi nam Duch Święty. Ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga. Udzielając nam daru pobożności, uzdalnia nas do bliskiej relacji z Bogiem Ojcem. Pokazuje nam naszą tożsamość. Jestem synem Boga. Jestem córką Boga.

Dar bojaźni Bożej

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 2 Teksty do modlitwy: Syr 1,11-20 oraz 1 J 4,18. We fragmencie z Mądrości Syracha kilka razy powtarza się sformułowanie „Bojaźń Pańska”, „bać się Pana”. I możemy czuć się niekomfortowo, doświadczać swego rodzaju rozdarcia. Bo z jednej strony słyszymy o Bogu, który kocha bezwarunkowo i bezgranicznie, a z drugiej może inni mówią nam, że powinniśmy się Boga bać. Po co nam zatem taki dar?

Prośba o wylanie Ducha Świętego

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 1 Teksty do modlitwy: J 7, 37-39 oraz Dz 1, 4-14. Rozpoczynając modlitwę uczyń Znak Krzyża. Bo to w momencie śmierci Jezus oddał ducha – jakby tchnął Go na tych, którzy do krzyża się zbliżyli, byli pod nim. To jest pierwszy moment obdarowywania nas Duchem Świętym. Przez chwilę uświadom sobie, że w Tobie jest Tchnienie Życia – oddech – wdech i wydech. W momencie Twoich narodzin Bóg dał Ci pierwszy oddech – wdech, w momencie Twojej śmierci oddasz go Bogu w Twoim ostatnim wydechu. Zatem Tchnienie Życia jest cały czas w Tobie. Nie musisz szukać gdzieś daleko – zauważ, że Duch Święty już jest w Tobie i działa.

Obdarowani Bogiem – siedem darów Ducha Świętego

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”. Zapraszamy do udziału w nowennie przed tegoroczną uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Chcemy w niej zatrzymać się nad każdym z darów, aby jeszcze bardziej otworzyć serce na działanie Ducha Świętego w nas. Jednak pochylimy się nad siedmioma darami w innej kolejności, niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Zaczniemy jakby “od końca”, od daru bojaźni Bożej, a skończymy na darze mądrości. W naszej drodze będą nam pomagały dwa elementy. Nagrany film z krótkim rozważaniem na temat konkretnego daru oraz wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym. Zachęcamy, aby na modlitwę przeznaczyć minimum 30 minut. Czas trwania: 14 – 22 maja 2021 roku

Pojednanie i pokój w Synu

REKOLEKCJE PASCHALNE 2021  |  II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia POJEDNANIE I POKÓJ W SYNU „w [Synu] mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. Zechciał bowiem [Bóg], aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:...