Dotyk Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 3 – Jezus używający zmysłów i doświadczany zmysłami Tekst: J 13, 1-9 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg...

Co przyszliście zobaczyć?

Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę Adwentu, 11 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 3 – Jezus używający zmysłów i doświadczany zmysłami Tekst: Mt 11, 2-11 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę,...

Zastosuj zmysły

DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Rekolekcje Adwentowe 2016 – 10 grudnia, dzień 14 Modlitwa powtórkowa z zastosowaniem zmysłów [św. Ignacy, Ćwiczenia Duchowe 121-126] Przygotowując się do tej modlitwy wybierz z całego tygodnia jeden tekst, który najbardziej Cię...

Pogrzebać oczekiwania

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 9 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 2 – Jezus nauczający i rozumiany/nierozumiany Tekst: Łk 24, 13-35 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest przy...

Głębia nawrócenia

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 8 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 2 – Jezus nauczający i rozumiany / nierozumiany Tekst: Mk 3,1-5 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz...

Po trzykroć niezrozumiany

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 7 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 2 – Jezus nauczający i rozumiany/nierozumiany Tekst: Mk 8, 31-32; 9, 30-32; 10, 32-34 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę,...