Paraklet

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 23 maja Tekst: Dz 2, 1-11 Prośba: o przyjęcie Ducha Świętego, o pozwolenie, by się Mu dać poprowadzić, zaufać. Myśli pomocne w rozważaniu: Paraklet to Ten, który jest Pocieszycielem, Obrońcą,...

Duch działający

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM” | Dzień 9. Teksty do modlitwy: Ez 37,1-14 oraz Dz 2,1-4. Dary Ducha Świętego zostały Ci dane w dniu Twojego Chrztu świętego. W tym dniach miałeś okazję uświadomić sobie jakie jest ich znaczenie w życiu chrześcijanina, w Twoim życiu. One są w Tobie. Wystarczy zacząć ich używać.

Dar mądrości

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM” | Dzień 8. Tekst do modlitwy: 1 Kor 2,1-16. Dar mądrości, który pozwala nam patrzeć oczami Boga na innych, ale także na wydarzenia. Św. Tomasz nazywał ten dar pewnym instynktem Bożym. Jest to zdolność wczucia się w sytuacje, dostrzeżenia we wszystkim, co mnie otacza Bożego pierwiastka.

Dar rozumu

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM” | Dzień 7. Teksty do modlitwy: Flp 3, 4-12 oraz 1 J 4,16. Poprzez dar rozumu Bóg przyciąga nas do siebie coraz bardziej. On sam daje się nam poznawać, żebyśmy byli podobni do Niego. Dar rozumu pozwala nam poznawać Boga, na ile tylko nasz umysł ludzki jest w stanie to zrobić.

Dar rady

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM” | Dzień 6. Teksty do modlitwy: Rz 12, 1-3 oraz 1 J 4,1-6. Dar rady ma bardzo wiele aspektów, lecz jego główną cechą jest “rozeznawanie”. To dar, który pomaga nam rozeznać, rozpoznać to, co pochodzi od Boga (jest Jego wolą), od tego, co pochodzi od złego ducha lub od wszelkich sił przeciwnych Bogu.

Dar męstwa

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO “OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 5. Teksty do modlitwy: Ps 56,5-12 oraz Dz 3,8-20. Człowiek, który stawia Boga na pierwszym miejscu (dar bojaźni Bożej), ma z Nim relację synowską (dar pobożności) i wchodzi w głębię Jego serca, by Go coraz bardziej poznawać (dar umiejętności), otrzymuje również moc (dar męstwa), by nie zrażać się tym wszystkim, co będzie go chciało “ściągnąć” z drogi, którą obrał.