Zobacz przechodzącego

Refleksja na piątek, 4 stycznia BOŻE NARODZENIE 2018 Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa… J 1, 35-42 *** Uderzające są w dzisiejszej ewangelii pary słów: zobaczył przechodzącego; usłyszeli, jak mówił; odwróciwszy się i...

Rozpoznać Miłość

Refleksja na czwartek, 3 stycznia, Imienia Jezus BOŻE NARODZENIE 2018 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 1 J 2, 29-3, 6 Jan zobaczył...

Od początku

Refleksja na środę, 2 stycznia BOŻE NARODZENIE 2018 Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie...

Imię, które błogosławi

Refleksja na wtorek, 1 stycznia 2019, Świętej Bożej Rodzicielki BOŻE NARODZENIE 2018 Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». Lb 6, 22-27 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał...