JESTEM w Twoim TERAZ

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 lipca Tekst: Wj 3, 13-20 oraz Mt 11, 28-30 Prośba: o świadomość Bożej obecności w Twoim TERAZ. Myśli pomocne w rozważaniu: Bóg przedstawia się Mojżeszowi, lecz Jego imię jest bardzo dziwne, nie jest imieniem. Bóg JEST Tym,...

Obecność w ogniu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 14 lipca. Tekst: Wj 3,1-6.9-12 Prośba: o serce otwarte na głos Boga. Wypas owiec polega nie tylko na tym, żeby miały one co jeść, ale też żeby się ruszały – były w drodze. Dlatego pasterze mają swoje trasy, dzienne czy...

Zmarnowany dar

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 13 lipca Tekst: Mt 11, 20-24 Prośba: o serce otwarte na cud i działanie Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobrażę sobie dzisiejszą scenę z Ewangelii. Jezus wymienia miejsce za miejscem, w którym dokonywały się wielkie cuda, a mimo...

Przywołany

Wprowadzenie do modlitwy na 15 Niedzielę zwykłą, 11 lipca Tekst: Mk 6, 7-13 Prośba: o bliskość z Jezusem i bycie posłanym w Jego imię. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź przy Jezusie, kiedy przywołuje Dwunastu. Dobiera ich w pary i wysyła w drogę. Czy Ty także...

Jak żyję?

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 10 lipca Tekst: Rdz 49, 29-33; 50, 15-26 Prośba: o umiejętność przebaczania i przyjmowania swojego życia ze wszystkim. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź z Józefem przy jego ojcu, Jakubie. Dożywa on swoich dni i wydaje ostatnie...

Owce i wilki

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 09.07.2021r Tekst: Mt 10, 16-23 Prośba: o łaskę łagodności wobec moich „wewnętrznych wilków” Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus posyła nas dziś pomiędzy wilki. Co więcej my jesteśmy owcami. Jak takie łagodne zwierzę ma sobie poradzić...