Poszukuję Cię w swym wnętrzu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 lipca Tekst: Iz 26, 7-9. 12. 16-19 Prośba: o przyjęcie Bożego życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, ale potrzebuje być wyrównana. To czyni Pan Bóg. Ta ścieżka jest prosta, bo sprawiedliwy...

Uwielbienie Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 15 lipca. Tekst: Mt 11,25-27 Prośba: o serce gotowe do uwielbienia. Jezus wysławia Ojca, spontanicznie, publicznie, własnymi słowami. Chcę dzisiaj dołączyć się do Jego modlitwy. Mogę nie mieć nastroju, nie “czuć” tego....

Obmyjcie się i oczyśćcie…

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 13 lipca Tekst: Iz 1,10-17 Prośba: o radykalne pójście za Jezusem  1. Słyszymy dzisiaj trudne słowa: “Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je...

Wierzący Siewca

Wprowadzenie do modlitwy na 15 Niedzielę zwykłą, 12 lipca Tekst: Mt 13, 1-23 Prośba: o serce wrażliwe i przyjmujące Słowo – serce pozwalające się przemienić. Myśli pomocne w rozważaniu: Dlaczego Jezus mówi tak często w przypowieściach? Mówią o tym słowa z...

Nachyl ucho ku mądrości

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 11 lipca, św. Benedykta, patrona Europy Tekst: Prz 2, 1-9 Prośba: o przyjęcie mądrości i wcielenie jej w życie. Myśli pomocne w rozważaniu: Pierwsze słowa dzisiejszego krótkiego tekstu są bardzo dużą i konkretną zachętą do...

Owca i wilk

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 10 lipca Tekst: Mt 10, 16-23 Prośba: o serce słuchające Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi uczniom, że czeka ich niełatwa droga. Jak owce między wilki – ja owca, która jest łagodna i ufna zostanę...