Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 9 lipca

Tekst: Oz 11, 1-4. 8c-9

Prośba: O łaskę doświadczenia bliskości i miłości Boga.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Bóg przedstawia się w tym tekście jako ojciec i matka: opiekuje się, karmi, podnosi do policzka, uczy chodzić. Traktuje nas jak dzieci, którymi się opiekuje. Jezus nam bardzo to uświadomił, że Bóg jest Ojcem, ale On sam się tak przedstawia już w Starym Testamencie. Uświadom sobie ten fakt.
  • Bóg przyciąga nas do siebie, pragnie więzi z nami. Pociąga na ludzkimi więzami miłości, a więc zrozumiałymi dla nas. Pociąga nas jak człowiek. Pociąga przez człowieka.
  • Im bardziej przyciąga, tym bardziej człowiek odchodzi. Objawia to nasz lęk przed miłością, boimy się jej, choć w głębi siebie tęsknimy za nią. Tęsknimy za taką bliskością, w której nie będziemy potrzebowali być porządni i ułożeniu, gdzie nie będziemy potrzebowali nikogo udawać, grać, budować fasad czy fałszywych tożsamości. W której będziemy mogli być autentycznie sobą: przyjmujący miłość bez lęku, w zaufaniu i ofiarowujący miłość z hojnością. Czy jest w Tobie takie pragnienie? Dopisz go do swoich innych pragnień. Może trzeba prosić, by się w nas spełniło?
  • Bóg nie odwraca się od człowieka, bo… jest Bogiem, a nie człowiekiem. Czy w naszą naturę jest wpisane odpłacanie tym samym? Może to tylko taki mechanizm obronny przed krzywdą. Bóg okazuje się jednak inny, albo Inny. Nie jest kimś, kto się odwraca, kto chce zatracić, zgubić, odrzucić. Rozważaj więc to, jak Bóg się tutaj przedstawia, kim On jest? Kim jest dla Ciebie?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.