Wprowadzenie do modlitwy na sobotę,  2 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski

Tekst: Kol 1, 12-16 oraz J 19, 25-27

Prośba: o doświadczanie bliskości Boga w relacji z Maryją.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • To Ojciec nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości – czyli żebyśmy razem ze świętymi żyli w Bożej światłości. Żebyśmy byli świętymi. To nie nasza zasługa, lecz On nas do tego uzdolnił.
  • To On uwolnił nas spod władzy ciemności. To Jego zasługa, Jego działanie w nas. Mamy pozwolić się zbawić przez Jezusa Chrystusa i w Nim. Nasze dobro to uruchamianie zdolności, które On w nas złożył, a które uruchamiamy mocą naszej wolności. I to zbawienie polega na odkupieniu, czyli odpuszczeniu naszych grzechów. Wszystko przez Jezusa i dla Niego zostało stworzone. Wszystko w Nim ma istnienie. Istniejemy w Chrystusie, a nie samodzielnie. Nasze życie jest zanurzone w Jego życiu. Uświadamiaj to sobie bardzo często.
  • Jezus otrzymał ziemskie życie od Ojca przez Maryję. Nazywamy Maryję wybraną. Jest taka nie dlatego, że jest lepsza od innych, lecz Bóg wybrał ją do tej konkretnej misji – bycia Matką Jego Syna. To jest jej powołanie, jak dla kogoś powołaniem jest bycie mężem, żoną, księdzem, zakonnikiem, itd. Jest wybrana ze względu na Chrystusa, bo jak usłyszeliśmy przed chwilą u św. Pawła – wszystko jest przez Chrystusa i dla Chrystusa. Nasze życie również. A Maryi w sposób szczególny.
  • Wisząc na krzyżu Jezus ofiarowuje umiłowanemu uczniowi Matkę, a Matce ucznia. Kim jest ten umiłowany uczeń? To każdy z nas. W Maryi jesteśmy wybrani, w niej stajemy się prawdziwie uczniami Chrystusa. A nawet więcej – dziećmi Bożymi. Synami i Córkami. To, że żyjemy w Nim od zawsze, jest pewnikiem. Ale w Maryi stajemy się coraz bardziej świadomymi uczniami Jezusa i dziećmi Ojca – zaczynamy żyć Jego życiem. Ona nas tego uczy. Ta, która przyjęła do swojego serca i łona Słowo Ojca. W Niej i my powoli je przyjmujemy i stajemy się do Niego podobni.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.