Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 18 października, święto św. Łukasza Ewangelisty

Tekst: Łk 10, 1-9

Prośba: o łaskę serca otwartego na Boga i tych, do których mnie posyła

  • Dzisiejsza Ewangelia mówi o posłaniu, misji. Jezus wybiera i posyła swoich uczniów. Ale nie pojedynczo, a po dwóch – związane to było z ówczesną tradycją, że informacja była wiarygodna, jeśli opierała się na słowie dwóch albo trzech świadków. A jakim informacjom ja daję wiarę. Co jest ich źródłem?
  • Świadek Jezusa najpierw przynosi pokój do miejsca, do którego się udaje. Ten pokój staje się udziałem tych, którzy są gotowi go przyjąć. Nie jest czymś automatycznym, nie “wciska się” na siłę. Pomyśl o Twoim doświadczeniu pokoju. Jakie ono jest? Co sprawia, że ten stan jest w Twoim sercu?
  • Kiedy idę z misją Jezusa jestem zaproszony, by wyzbyć się postawy roszczeniowej: jestem apostołem, to mi się należy to lub to. Mam uczyć się przyjmować to, co przychodzi i zgadzać się na to, że nie zawsze dzieje się to tak, jak ja chcę. To wypływa z zaufania Bogu, że On ma to wszystko w swoich rękach. Jak to jest w Twoim  życiu?