Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 28 stycznia 2023 r.

Tekst: Hbr 11, 1-2. 8-19 oraz Mk 4, 35-41

Prośba: o żywą wiarę

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • W liście do Hebrajczyków czytamy: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Warto zatrzymać się nad tym, czym w ogóle jest dla mnie wiara? Co dla mnie znaczy być człowiekiem wierzącym? W co tak naprawdę wierzę? 
  • Liturgia Słowa pokazuje nam dwie postawy: Abrahama i Sary oraz uczniów Jezusa. Abraham i Sara mieli odwagę, by wyruszyć w nieznane, zaufać temu, co po ludzku było niemożliwe, natomiast uczniowie byli pełni lęku, o to, że zginą w czasie burzy. Która postawa jest mi bliższa, częściej towarzyszy mi w życiu? A jeśli jest we mnie więcej lęku to czego się boję, czego się lękam? Dlaczego?
  • Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Sara uwierzyła Bogu, Jego Słowu mimo, że po ludzku to nie miało sensu. Jaka jest moja postawa wobec Słowa Bożego i obietnic w nim zawartych? Czy traktuje je na poważnie?
  • Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? Kim jest dla mnie Jezus? Kim jest Bóg? Czy rzeczywiście wierzę, że jest wszechmogący? Czy pozwalam, by to On był Bogiem w moim życiu, nie ja?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.