“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/
Adwentowa podróż z Trzema Siostrami
2 – 24 grudnia 2018


Wprowadzenie do modlitwy na sobotę III tygodnia adwentu, 22 grudnia

 

Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz, że są w Tobie jakieś uczucia, że przez Twoją głowę przebiegają myśli. Nie próbuj tego wszystkiego nazywać, jedynie zauważ i trwaj w dalej w ciszy i uważności. Poproś teraz Ducha Świętego, by Cię prowadził, uzdalniał do bezinteresowności na modlitwie i przyjęcie tego, co Bóg chce Ci podarować.

Przeczytaj teraz zaproponowany fragment/zdanie biblijne. Kilka razy, tak, by zaspokoić Twój umysł i by to Słowo mogło dotrzeć do Twojego serca. Miej w pamięci fakt, że Boże Słowo jest posłane z konkretną łaską i nie wraca do Boga, zanim nie uczyni tego, co Bóg zamierzył.

O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu.(1 Sm 1,24-28)

Łuki siłaczy się łamią,
słabi przepasują się mocą,
Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni,
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. (1 Sm 2,4-5)

W owym czasie Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. (Łk 1,46-56)

Poproś teraz o łaskę przyjęcia daru wiary, nadziei i miłości.

1. Czego pragniesz najbardziej w życiu? A czego pragnąłbyś, gdyby okazało się, że nie ma żadnych granic dla Twoich marzeń, że nic Cię nie ogranicza i że liczą się tylko wielkie tęsknoty Twojego serca? Pomyśl o tym przez chwilę, a potem zastanów się, czy Bóg też wie o tych Twoich pragnieniach. Czy może są w Twoim życiu takie sprawy, o których nawet nie ośmielasz się Mu wspominać? Marzenia, które wydają się kompletnie nierealne albo problemy (pozornie) nie do rozwiązania?

2. Dzisiejsze Słowo to podróż szlakiem nadziei. To historia piękna ludzkich pragnień i Boga wsłuchanego  w tęsknoty serc ludzi, którzy Mu zawierzyli. “Słabi przepasują się mocą”, bo ich moc jest w Bogu – we Wszechmocnym, który czyni wielkie rzeczy. Te słowa nie dotyczą tylko sytuacji sprzed dwóch tysięcy lat. On z taką samą troską i czułością pochyla się nad naszymi pragnieniami. Czy zaprosisz Go do tego, co wypełnia dziś Twoje serce?

Takie sprawy, które wydają Ci się zupełnie nierealne, problemy (pozornie) nie do rozwiązania i

Na zakończenie modlitwy spróbuj zobaczyć, co zostawia w Tobie ten czas. Jakie uczucia, myśli, decyzje? Podziękuj Bogu za to, czym Cię obdarował podczas tego spotkania z Nim.

Odmów modlitwę: Chwała Ojcu… i zakończ znakiem krzyża.

***

Zachęcamy, byś zrobił krótką refleksję po modlitwie. Byś zapisał sobie jakieś szczególne poruszenia, czy myśli. Niech to będzie taki swoisty dziennik duchowy z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.