Wprowadzenie do modlitwy na środę, 25 kwietnia, św. Marka

Tekst: Mk 16, 15-20

Prośba: o głęboką wiarę w moc Słowa.

1.   Idźcie na cały świat – życie jest po to, by wyruszyć w drogę. Wszystko u nas dzieje się w drodze. Zawsze jesteśmy w ruchu, zawsze idziemy z jednego miejsca do drugiego. Życie duchowe również jest drogą, bo jest relacją. Życie duchowe to relacja Ducha Bożego z duchem człowieka. A relacja jest drogą, jest dynamizmem, procesem. Iść na cały świat, zarówno ten zewnętrzny, ale i ten wewnętrzny. Bo każda część człowieka potrzebuje być ewangelizowana, dotknięta przez Słowo. Wszystko w człowieku potrzebuje Życia, które daje Bóg. Nie musimy sobie z tego zdawać sprawę, tak po prostu jest. Wyrusz więc w drogę. Co to znaczy? Wejdź w relację, zbliżaj się do Tego, który jest blisko Ciebie. Nie umiesz tego, robisz to nieporadnie? Wykonuj małe kroki, zaczepiaj Go, zainteresuj Jego życiem. Jak uczniowie, którzy pytali Jezusa: “Gdzie mieszkasz?” i otrzymali odpowiedź: “Chodźcie, a zobaczycie”. Idź za Nim. Zobacz, posłuchaj Go, dotknij, posmakuj życia z Nim…

2.   Wejście w Jego życie (Boże życie) zmienia wszystko. Temu, kto uwierzy, zaczynają towarzyszyć znaki. A może trzeba by powiedzieć bardziej, że taki człowiek staje się znakiem. Przez swoje słowa i czyny odsyła do Tego, który jest blisko niego, do Boga. Taki człowiek staje się znakiem, a więc odniesieniem do miłości, jaką Bóg ma do swoich dzieci. Człowiek staje się znakiem, staje się świadkiem Jezusa, bo sam na swojej drodze spotykał świadków, którzy mu zaszczepili wiarę, zanurzyli w niej. Popatrz na takich świadków wokół siebie i bądź wdzięczny za nich Bogu. Świadek to ktoś, kto widział, słyszał, dotknął, poczuł, doświadczył i za to wszystko czego doświadczył jest nawet gotowy umrzeć. Świadek przeszedł drogę z Tym, o którym świadczy i pozwolił Mu się przemienić. Świadek – skoro jest znakiem – to jest podobny do ikony, tzn. nie zatrzymuje na sobie, lecz odnosi do Boga, na obraz którego został stworzony. Pozwól się przemieniać w kogoś takiego. Niech Słowo dokona tego w Tobie poprzez wiarę. Uwierz tylko… bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.