Czemu płaczesz?

Wprowadzenie do modlitwy na 22 lipca, Święto św. Marii Magdaleny. Tekst: Pnp 8, 6-7; J 20, 1. 11-18 Prośba: o łaskę spotkania ze sobą w Bogu. Dzisiejsza patronka to wspaniała kobieta. Mylnie jest kojarzona z jawnogrzesznicą, czy kobietą, która namaściła stopy Jezusa...

Uwielbienie Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 15 lipca. Tekst: Mt 11,25-27 Prośba: o serce gotowe do uwielbienia. Jezus wysławia Ojca, spontanicznie, publicznie, własnymi słowami. Chcę dzisiaj dołączyć się do Jego modlitwy. Mogę nie mieć nastroju, nie “czuć” tego....

Słabość, zagubienie i Ewangelia

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 8 lipca. Tekst: Mt 10,1-7 Prośba: o łaskę przyjęcia Jezusa. jako mojego Zbawiciela. Moment zebrania i rozesłania uczniów pojawia się we wszystkich Ewangeliach i to wielokrotnie. Różne fragmenty akcentują inne powody, grupy ludzi, do...

Na drugim brzegu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 1 lipca. Słowo: Mt 8,28-34 Prośba: o otwarcie serca na Jezusa. Dzisiejszy fragment Ewangelii jest kontynuacją wczorajszej lekcji. Jezus płynął z uczniami przez jezioro, spał w łodzi, kiedy zerwała się gwałtowna burza. Obudzony przez...

Stworzyłeś mnie cudownie

Wprowadzenie do modlitwy na 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Tekst: Ps 139 Prośba: o łaskę spojrzenia na siebie oczami Boga. Moją modlitwą będą dziś słowa Psalmu 139. Przeczytam go spokojnie, powoli. Może jakieś słowo mnie zatrzyma, przemówi do...