Przyjmij dziecko, które jest w Tobie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 21 lutego Tekst: Mk 9,30-37 1.   Jezus i Jego uczniowie są w drodze. Pan wykorzystuje te chwile bliskości i bycia razem, by przekazać apostołom to, co ważne: “Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz...

Jesteś posłany

Wprowadzenie do medytacji na wtorek, 14 lutego, św. Cyryla i Metodego Tekst: Łk 10, 1-9 Prośba: o doświadczenie bycia posłanym przez Jezusa. 1.   Jezus wyznacza 72 osoby, konkretnych ludzi wybranych nieprzypadkowo. Ich misja jest bardzo ważna – mają pojawić się...