Ogień przemieniający

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 17 lipca Tekst: Wj 3, 1-6. 9-12 Prośba: o spotkanie z Bogiem prowadzące do przemiany życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź w tej modlitwie z Mojżeszem w jego codziennej pracy. W codzienności spotkał Boga, nie w jakimś specjalnym...

Obraz przemieniający życie

Wprowadzenie do modlitwy na 15 Niedzielę zwykłą, 14 lipca Tekst: Łk 10, 25-37 Prośba: o wewnętrzne poznanie Pana, bym Go więcej kochał i naśladował. Myśli pomocne w rozważaniu: Uczony pyta Jezusa o to, jak osiągnąć życie wieczne. To pytanie sugeruje, że można je...

Miłość jedyna

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 11 lipca, św. Benedykta Tekst: Mt 19, 27-29 Prośba: o serce niepodzielone w miłości Boga i bliźnich. Myśli pomocne w rozważaniu: We wcześniejszym fragmencie Jezus mówi o trudnościach, jakie sprawiają bogactwa, by wejść do...

Głosić bliskość bliskim

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 lipca Tekst: Mt 10, 1-7 Prośba: o doświadczenie bliskości Boga i dzielenie się tą bliskością z bliskimi. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus powołuje uczniów. Powołał także Ciebie. W tym, co masz w życiu do przeżycia i zrobienia,...

Z czego się chlubię?

Wprowadzenie do modlitwy na 14 Niedzielę zwykłą, 7 lipca Tekst: Ga 6, 14-18 Prośba: o łaskę życia w logice nowego stworzenia. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pragnie chlubić się krzyżem Jezusa i niczym więcej. Nie swoimi (niewątpliwymi) sukcesami apostolskimi, nie...