Światło i Słowo

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę Wielkiego Postu, 8 marca Tekst: Rdz 12, 1-4a oraz Mt 17, 1-9 Prośba: o pozwolenie, by Słowo i Światło Cię dotknęły i przemieniły. Myśli pomocne w rozważaniu: Wyjdź, wyrusz w drogę – takie wezwanie słyszy dzisiaj Abram. I...

Po Tatusiu

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 7 marca Tekst: Mt 5, 43-48 Prośba: o słuchanie Ojca i miłość podobną do Niego. Myśli pomocne w rozważaniu: Słyszeliście, że powiedziano… – co tak naprawdę słyszysz? Bo można słuchać i nie usłyszeć. Można nie mieć uszu i...

Daj się rozpoznać

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 5 marca Tekst: Est 4, 17k. l-m. r-u Prośba: o bliskość z Bogiem w chwilach niebezpieczeństw. Myśli pomocne w rozważaniu: Estera modli się do Boga o wsparcie w bardzo trudnym położeniu, w niebezpieczeństwie, które wyczuwa tak...

Stworzony pocałunkiem

Wprowadzenie do modlitwy na 1 Niedzielę Wielkiego Postu, 1 marca Tekst: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 Prośba: o przyjmowanie miłości i stawianie w życiu granic nie-miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi…  – to jest pierwsza...

Patrz z miłością i smakuj życie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę po Popielcu, 29 lutego Tekst: Łk 5, 27-32 Prośba: o przyjęcie kochającego wzroku Jezusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi – oczy są zwierciadłem duszy. Można zakochać się od pierwszego...