Wicher i jezioro

Wprowadzenie do modlitwy na 12 Niedzielę zwykłą, 20 czerwca Tekst: Hi 38, 1. 8-11 oraz Mk 4, 35-41 Prośba: o głęboką wiarę i zaufanie Temu, który trzyma moje życie w swoim ręku. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeprawmy się naprzeciwko, na drugą stronę. Tę...

Czym się chlubisz?

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 19 czerwca Tekst: 2 Kor 12, 1-10 oraz Mt 6, 24-34 Prośba: o łaskę pokory i nieustannego wpatrywania się w Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Święty Paweł nie chce chlubić się sobą ani chwalić tym, kim jest i co zrobił. Chce...

Jak się modlić?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 17 czerwca Tekst: Mt 6, 7-15 Prośba: o umiejętność modlitwy, która pogłębi Twoją więź z Bogiem. Myśli pomocne w rozważaniu: Na nowo dzisiaj zanurzmy się w Słowie, w którym Jezus uczy nas modlitwy. Właściwy tekst modlitwy...

Postępujemy według wiary

Wprowadzenie do modlitwy na 11 Niedzielę zwykłą, 13 czerwca Tekst: 2 Kor 5, 6-10 oraz Mk 4, 26-34 Prośba: o wzrost wiary i ufności Bogu. Myśli pomocne w rozważaniu: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby… Jezus często mówi w przypowieściach, próbując...

Serce rozważające

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 12 czerwca, Niepokalanego Serca NMP Tekst:  Łk 2, 41-51 Prośba: o serce wrażliwe i rozważające. Myśli pomocne w rozważaniu: Pójdź wraz z Jezusem i Jego rodzicami do Jerozolimy na święta. Pozwól, by poruszył Cię świąteczny...