Usłyszeli i poszli

Wprowadzenie do modlitwy na 2 Niedzielę zwykłą, 17 stycznia Tekst: 1 Sm 3, 3b-10. 19 oraz J 1, 35-42 Prośba: o serce wrażliwe na słowo Pana i nogi, by poszły za Jego wezwaniem. Myśli pomocne w rozważaniu: Młody Samuel słyszy głos Pana, ale go nie rozpoznaje. Nie...

Razem z…

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 16 stycznia Tekst: Mk 2, 13-17 Prośba: o towarzyszenie Jezusowi i bycie zawsze razem z Nim. Myśli pomocne w rozważaniu: Cały lud przychodzi do Jezusa. Bądź wśród tych ludzi i idź do Jezusa. Pomyśl przez chwilę, czy przychodzisz...

Wejdź do odpoczynku Pana

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 stycznia 2021 Tekst: Hbr 3, 7-14 Prośba: o serce wrażliwe i słuchające Słowa. Myśli pomocne w rozważaniu: Słysząc głos Pana można serce otworzyć, a można je również uczynić twardym. Można nie chcieć słuchać. Z różnych...

Z nieba odezwał się głos

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 10 stycznia Tekst: Iz 55, 1-11 oraz Mk 1, 7-11 Prośba: o serce słuchające, o życie przemienione przez Słowo. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj uważnie słów Izajasza. Mówi, by przyjść i karmić się za darmo...

Wiatr się uciszył

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 9 stycznia Tekst: 1 J 4, 11-18 oraz Mk 6, 45-52 Prośba: o miłość przewyższającą lęk. Myśli pomocne w rozważaniu: Oba dzisiejsze teksty mówią o miłości i lęku. Tak widział rzeczywistość także A. de Mello, kiedy pisał, że na...