Czy jestem znakiem sprzeciwu?

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 13 lipca Tekst: Mt 10, 16-23 Prośba: o łaskę wierności Bogu pomimo prześladowań Trudne słowa mów dziś Jezus swoim uczniom. Zapewne niekoniecznie rozumieli o co Mu chodzi. Może nawet nie do końca usłyszeli, co powiedział. A Jezus...

Łaska, która daje wolność

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 10 lipca Tekst: Mt 9,32-38 Prośba: o serce otwarte na Boże zaproszenie 1. Jezus uwalnia człowieka, którego przyprowadzono. Wyrzucenie złego ducha pozwala na to, by ten człowiek zaczął mówić. Mówić, to znaczy budować i podtrzymywać...

Pokrzepienie w drodze

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 lipca Tekst: Mt 11, 28 Prośba: o łaskę umocnienia na drodze wiary Zapraszamy, by w centrum dzisiejszej modlitwy postawić znane słowa Mateuszowej Ewangelii, które słyszymy w wersecie przed Ewangelią. Pierwszym słowem jest...

Bliskość spotkania

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 3 lipca, święto św. Tomasza, Apostoła Teksty: Ef 2,19-22; J 20,24-29 Prośba: o łaskę wiary w obecność Boga przy mnie 1. Św. Paweł pisze, że Bóg pragnie tak bliskiej relacji z nami, że w swoim Synu czyni nas swoimi domownikami....

Rozpoznać Pana

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 29 czerwca, Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła Tekst: Mt 16,13-19 Prośba: o łaskę rozpoznania Jezusa 1. Jezus zadaje pytanie wszystkim uczniom. Najpierw pyta o to, co mówią o Nim ludzie. Nie po to, żeby odnaleźć swoją...