Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę zwykłą, 11 lutego

Tekst: Mk 1, 40-45

Prośba: o wolność serca i uległość słowu Bożemu.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Trędowaty przychodzi do Jezusa. Wie, w jakim stanie jest całe jego życie. Jego ciało rozpada się powoli pod wpływem choroby. Dokładnie zna swoją słabość i kruchość. Doświadcza również odłączenia od ludzi, od bliskich, wielu dobrych relacji – bo choroba uniemożliwia mu te kontakty. Musi sam ostrzegać przed sobą. Jak mógł to przeżywać? Spróbuj to sobie wyobrazić, a może i odczuć.
  • Bez wątpienia jest w nim wola życia, pragnienie bycia zdrowym. W tym stanie przychodzi do Jezusa, upada na kolana i prosi Go o uzdrowienie. Zaczyna od słów: jeśli zechcesz. Przychodzi więc z wolnością, która daje także wolność Jezusowi. Nie przymusza Go, nie naciska, nie stosuje żadnej przemocy czy manipulacji, by „dostać swoje”. Pokornie prosi zostawiając Jezusowi wolność: jeśli zechcesz. Z jakim nastawieniem ducha Ty przychodzisz do Jezusa? To nie jest o tym, by przestać prosić, czy nawet być „natrętnym” – o czym sam Jezus opowiada przypowieść na innym miejscu. 
  • Po takiej prośbie w Jezusie wzbudza się litość, poruszają się Jego wnętrzności. Jak u miłosiernego Samarytanina. Potem wyciąga rękę w stronę chorego. To gest władzy i mocy Boga, który występuję już w Starym Testamencie. Tam też Mojżesz wyciąga rękę i laska w jego ręku staje się wężem (Wj 4, 4). A z drugiej strony św. Piotr wyciągnie swoje ręce i kto inny go opasze i poprowadzi, gdzie on nie chce (J 21, 18). To o wyciągnięciu rąk na krzyżu, co można odczytać jako gest niemocy i bezradności – braku władzy czy wręcz zaprzeczeniu jej. Z jednej strony moc Boga i Jego władza, a z drugiej brak władzy. Ale to właśnie na krzyżu – w tej niemocy po ludzku – najbardziej objawiła się moc Boga. Jak ona objawia się w Twoim życiu?
  • Zatrzymaj się również przy tym, co przykazuje Jezus uzdrowionemu, a co faktycznie on robi. Czy można by to uznać za nieposłuszeństwo słowu Boga? Skoro Jezus prosi o dyskrecję i milczenie, czy ktoś, kto kocha, nie chce zrobić tak, jak prosi Umiłowany? Trędowaty dopiero co spotkał Jezusa, więc nie miał z Nim głębszej relacji – otrzymał od Niego łaskę i poszedł dalej. Jaką relację Ty masz z Jezusem? Czy i jak Go słuchasz?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.