Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 22 marca

Tekst: Rdz 17, 3-9, J 8, 51-59

Proś Pana o łaskę otwarcia się na przemieniającą życie moc Boga.

Uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów” – Historia Abrahama może być szczególnie bliska tym, którzy bardzo czegoś pragną, a tego nie mają. Abram pragnął być ojcem. Po ludzku było już za późno. Jego pragnienie po części zostało spełnione, gdy urodził się Izaak. Obietnica dana przez Boga poszła dużo dalej, niż wyobrażenia Abrahama. Jego pragnienia nie zostały spełnione tak, jak on sam tego chciał. Jego historia jest przypadkiem kompromisu między marzeniami Boga i ludzi. Można opisywać swoje życie przez pryzmat braku: nie mam pracy, dziecka, partnera, pieniędzy, zdrowia czy szczęścia. Niestety, taka perspektywa zamyka nas w klaustrofobicznie wąskiej przestrzeni. Nie ma w niej miejsca na różnego rodzaju warianty, czy sposoby dochodzenia do upragnionych celów. Zbadaj swoje serce i zobacz, czy nie zamykasz się czasem w zbyt wąskim postrzeganiu możliwości współpracy z Bogiem?

Abraham rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień” – Może właśnie wtedy, gdy Abraham liczył gwiazdy, zobaczył wizję. Może ujrzał w niej wszystkich swoich potomków. Wśród nich najjaśniejszą gwiazdą był Człowiek-Bóg. Zobaczył jak wierność człowieka poprzez pokolenia została przemieniona przez moc Boga do tego stopnia, że narodził się potomek, który jest Bogiem. Taki sam proces dokonuje się podczas Eucharystii. Przynosimy przed ołtarz chleb i wino, czyli naszą codzienność, a dostajemy przemieniony pokarm na życie wieczne. Porozmawiaj z Panem o tych wszystkich sprawach, które pragniesz, by On przemienił.