Jr 31, 33-34

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego:  “Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie – wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.

I.   Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, a także tego, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał wszelkie przeszkody, wszelkie trudności w jej podjęciu oraz by Twoje myśli, zamiary i decyzje oczyszczał i kierował ku większej chwale Boga.

II.   Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważał (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj wyobraźnię. Zobacz modlącego się człowieka zasłuchanego w głos Boga. Zwróć uwagę na jego skupienie i autentyczne zaangażowanie.

III.   Poproś teraz Pana o szczególny owoc tej modlitwy. W tym tygodniu proś usilnie o otwarte i uważne serce na obecność Boga, który MÓWI do Ciebie.

1.  Bóg mówi, że umieści swoje prawo w głębi naszego serca. Dlaczego moje serce jest tak ważne dla Boga? Ponieważ jest miejscem centralnym dla człowieka, oznacza jego istotę, miejsce podejmowania decyzji. Bóg pragnie w sposób łagodny nim zawładnąć, aby od tej pory człowiek mógł żyć według Jego pouczeń. Przykazania nieprzyjęte sercem są dla człowieka czymś dalekim i obcym. Dopiero odkrycie i otwartość na Bożą mowę umożliwia proces, w którym Boże przykazania i zachęty stają się tak bliskie, że stanowią jakby część samego człowieka wchodzącego z ufnością w dialog z Bogiem. Czym dla mnie są przykazania i różnego rodzaju nakazy? Czy uważam je za swoje? Jak wygląda moja rozmowa z Tym, który chce wejść do mojego serca?

2.  Bóg mówi, że wszyscy poznają Pana. Bóg kocha człowieka tak bardzo, że gdyby na świecie nikt inny nie istniał poza nim jednym, to i tak nie mógłby kochać go bardziej. Jeżeli wszyscy poznają Pana, a Ty jesteś dla Niego “wszystkim”, to oznacza, że właśnie Ty otrzymujesz obietnicę Jego poznania. Podczas tej modlitwy, tu i teraz otrzymujesz niepowtarzalną szansę na głębsze poznanie Boga, który chce się Tobie udzielać, do Ciebie mówić. Czy jesteś gotowy na kolejny krok wiary, do którego jesteś dziś zaproszony? Czy słyszysz Jego głos, który mówi: “chcę Ci się dać poznać bardziej”? W jaki sposób odpowiesz na Boże zaproszenie?

3.  Bóg mówi, że odpuści nam wszystkie grzechy. W Ewangelii spotykamy wiele sytuacji, w których Jezus odpuszczał grzechy tym, którzy do niego przychodzili. Nigdy nie potępiał człowieka, lecz po prostu przebaczał, mówiąc niejednokrotnie: “idź, a od tej pory już nie grzesz, aby ci się cos gorszego nie przydarzyło”. Także dziś Jezus chce mi powiedzieć, bym do Niego przyszedł, aby mógł odpuścić mi wszystkie grzechy. Nie mam się czego lękać, On mnie nie skrzywdzi, nie zrani. Jezus chce tylko oczyścić rany, obmyć i dać nową nadzieję. Czy słyszę Jego słowa, przez które przebija się Jego pragnienie dotyczące mojej wolności od jakiegokolwiek grzechu? Czy stać mnie na przyjście do Jezusa i oddanie wszystkich ciężarów, które dźwigam? Czy wierzę, że Bóg chce mi odpuścić wszystkie grzechy?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz…

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.