Piątek, 18 listopada

Łk 19,45-48

 

1.  Bóg zasadniczo nie chadza na kompromisy. Każdy element rzeczywistości ma pewien cel, dla którego istnieje. Kiedy ów cel zostaje przyrzucony stertą zbędnych gratów, Bóg interweniuje z całą mocą. Wcześniej napomina, szturcha sumienie, wzywa do nawrócenia.

Czwartek, 17 listopada

1 Mch 2, 15-29

1.   Wczytaj się w dzisiejszy tekst. Przyglądając się w wyobraźni tej scenie, spróbuj określić, co tutaj jest istotą. Zobacz najpierw przymus, jaki stosuje król, by zmusić poddanych do odstępstwa od wiary. Po co to czyni? Dlaczego czynią to różni ludzie, różni władcy, na przestrzeni całej historii ludzkości – także w naszych czasach? Czy człowiek sam ustanawia sobie religię, by potem innych zmuszać do jej przyjęcia? Czy to nie Bóg nam się objawia, a naszą rolą jest przyjąć Go, otworzyć się na Niego i żyć Jego miłością?

Środa, 16 listopada

Łk 19, 11-28

1.   Dzisiejsza ewangelia jest dość podobna do tej z ostatniej niedzieli. Obie są w pewien sposób związane z ekonomią, z pieniędzmi – i trzeba powiedzieć, że w Biblii jest mnóstwo miejsc, gdzie mówi się o pieniądzach. Oznacza to, że prawa ekonomiczne są powiązane z prawami duchowymi. Pierwszą rzeczą, jaką warto sobie dziś uświadomić, po raz kolejny w naszym życiu, że Bóg obdarowuje nas wielością swoich darów na przestrzeni naszego całego życia.

Wtorek, 15 listopada

Łk 19,1-10

1.  Spróbuj wyobrazić sobie opisaną w dzisiejszym fragmencie scenę. Znajdź się osobiście w miejscu, przez które przechodzi Jezus. Zobacz Jego samego, także tłum, który jest ciekawy Tego, o którym ludzie mówią takie rzeczy, że aż trudno uwierzyć. A pośród nich nie za wysokiego Zacheusza, który próbuje się przecisnąć do przodu.