Znak przymierza – dzień 3

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 24 lutego 2016. Tekst: Rdz 9,8-16. Bóg nie ustaje w wysiłkach, aby zbawić człowieka, czyni wszystko, co możliwe, aby zapewnić ludzi o głębokim pragnieniu odbudowania harmonii w świecie. Poprzez zawarcie przymierza Bóg wychodzi do człowieka z propozycją przyjaźni. Bóg pragnie dla Ciebie życia w szczęściu, w pełnej harmonii stworzonej w raju.

Fałszywy wybór – dzień 2

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek 23 lutego 2016. Tekst: Rdz 3,1-9.21-24. Dla dobra człowieka Bóg w Swojej miłości i mądrości ustalił na ziemi harmonię. Wprowadzony przez Boga zakaz spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła miał przypominać człowiekowi, iż sam Bóg jest źródłem tej harmonii i prawa, i nic co nie pochodzi od Niego, nie może być nazwane dobrem. Zamiarem kusiciela było przekonanie człowieka, iż Boży zakaz jest zbyt ciężki, że Bóg nie pragnie jego szczęścia. Człowiek zaczął więc tracić zaufanie do Boga. Szatan dąży zawsze do zniszczenia relacji między człowiekiem i Bogiem, bo wie, że ta relacja jest najważniejsza dla człowieka. To Bóg decyduje o życiu i daje życie. Człowiek ulegając pokusie szatana daje sobie wmówić, że najważniejszy jest dostęp do życia na własną rękę, bez relacji z Bogiem.

Dzieło Boga – dzień 1

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 22 lutego 2016. Tekst: Rdz 1,26-31. Podobieństwo do Boga nie jest naszym dziełem ani skutkiem ludzkich wysiłków, ale jest darem Bożej hojności. Bóg Stwórca umieścił Swój obraz w każdym człowieku jako pieczęć i potwierdzenie pokrewieństwa między Bogiem i człowiekiem. Bóg Ojciec nie może wyprzeć się tego pokrewieństwa ani zapomnieć o żadnym swoim dziecku. Stworzenie człowieka na obraz Boży pozwala także zobaczyć, jak bardzo jesteśmy obdarowani przez Stwórcę. Bóg nieustannie obdarza nas Swoimi darami, przede wszystkim darem życia, wolności, przyjmowania i dawania miłości, wrażliwości na piękno, a także osobistym talentami i zdolnościami. Żadne inne stworzenie nie otrzymało tak wielkiej łaski.

O medytacji ignacjańskiej

Rekolekcje Internetowe 2016 “Przyjaciela mam”. Tydzień 1: Obdarowani życiem. Niedziela, 21 lutego 2016. Zapraszamy do wysłuchania konferencji wprowadzającej w tegoroczne rekolekcje internetowe i mówiącej o sposobie modlitwy proponowanym w tym czasie.

Rekolekcje Internetowe 2016

Od najbliższej niedzieli, 21 lutego do niedzieli 20 marca 2016 na naszej stronie będą publikowane rozważania Rekolekcji Internetowych “Przyjaciela mam”, które powstały we współpracy Trójmiejskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego z Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni.
Zapraszamy do udziału!