MIŁOŚCI PRAGNĘ

Zaproszenie na REKOLEKCJE PASCHALNE 2019 Te słowa wypowiedział Bóg do narodu wybranego przez proroka Ozeasza (Oz 6, 6). Mówi je również do nas – każdego dnia. Tymi słowami ujawnia swoje najgłębsze pragnienie. Bóg jest Miłością i tego jednego tylko pragnie, byśmy przyjmowali miłość, żyli nią, oddychali wręcz oraz ofiarowywali ją wszystkim wokoło – całemu stworzeniu. W tych rekolekcjach pragniemy wprowadzić nas wszystkich w głębokie...