Dar pobożności

Rz 8, 14-17 1. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi – wczoraj rozważaliśmy i modliliśmy się o dar bojaźni Bożej. Bez współpracy z tym darem nie można prowadzić życia duchowego, bo ono jest przede wszystkim przylgnięciem do Boga. Dzisiejszy...

Dar Bojaźni Bożej

Syr 1, 11 – 2, 18 1. Bojaźń Pańska cieszy serce – słowo bojaźń kojarzy nam się z lękiem, obawą a więc czymś mało “przyjemnym”. W odniesieniu do Boga często rozumiemy ją jako “lęk przed Bogiem”. Być może żyjemy w rozdarciu z tego...

Oczekiwania człowieka i hojność Boga

Dz 10, 24-48 1. Korneliusz oczekiwał [Piotra], zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. Na początku modlitwy wyobraź sobie dzisiejszą scenę. Popatrz na to, co robi setnik Korneliusz. Zobacz jak przygotowuje się do spotkania z Piotrem. Z jego postawy widać,...