Radykalizm na miarę

  Wprowadzenie do medytacji na środę, 8 listopada Tekst: Łk 14,25-33 Prośba: o łaskę odnalezienia swojego poziomu radykalizmu w pójściu za Jezusem. 1. Radykalizm pójścia za Jezusem. Jezus w mocnych słowach podkreśla konieczność wyrzeczenia się wszystkiego co się...

Bliska wieczność

  Wprowadzenie do medytacji na środę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych Tekst: 1 J 3,1-3 lub Mt 5,1-12a Prośba: o łaskę umocnienia wiary w życie wieczne. 1. „miłością obdarzył nas Ojciec”. Św. Jan pisze otwarcie o najwspanialszej prawdzie dotyczącej...

Wierność/niewierność

  Wprowadzenie do medytacji na środę, 25 października Tekst: Łk 12,39-48 Prośba: o łaskę umocnienia wierności w podejmowanych zadaniach. 1. Wierność powierzonej misji. Jezus przedstawia przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. Człowiek wierny charakteryzuje się...

Idź do innych

  Wprowadzenie do medytacji na środę, 18 października Tekst: Łk 10,1-9 Prośba: o łaskę mojej odpowiedzi na zaproszenie do wyjścia z Dobrą Nowiną do ludzi. 1. Jezus mnie potrzebuje. Uczniowie są zaproszeni do kolejnego etapu życia duchowego – jest nim wyjście do...

Ojcze nasz

  Wprowadzenie do medytacji na środę, 11 października Tekst: Łk 11,1-4 Prośba: o łaskę nowego odkrycia potęgi modlitwy do Ojca. 1. Modlący się Jezus. Uczniowie mieli szczęście widzieć modlącego się Jezusa. Nie przeszkadzają Mu, czekają aż skończy i dopiero wtedy...