Skarby w niebie

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 18.06.2021r Tekst: 2Kor 11, 18.21b-30; Mt 6, 19-23 Prośba:  o łaskę wolności od dóbr doczesnych Myśli pomocne w rozważaniu: W Drugim Liście do Koryntian św. Paweł wymienia wiele niebezpieczeństw, w jakich się znalazł. Opisuje...