Mocne serce

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 07.05.2021r Tekst: Ps 57; J 15, 12-17 Prośba: o wzbudzenie pragnienia uwielbienia Boga w każdym położeniu Myśli pomocne w rozważaniu: Psalm 57 (lamentacja) zaczyna się od słów, w których psalmista prosi, żeby Bóg się nad nim...