Pokój w rękach Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 4 maja 2021 Tekst: J 14, 27-31a Prośba: o doświadczenie głębokiego pokoju, który daje Jezus Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zapewnia o swoim pokoju, mówi w dzisiejszej Ewangelii, że chce mnie go dać. Czym jest dla mnie ów pokój?...