Opiekuńczy Bóg

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 27 kwietnia 2021 Tekst: J 10, 22-30 Prośba: o przyjmowanie opieki Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii. Żydzi otaczają Jezusa i mówią Mu wprost: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności?...