Hojny siewca

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 24 lipca Tekst: Mt 13, 18-23 Prośba: o otwartość na Słowo Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus tłumaczy, że słowo jest jak ziarno. Pokazuje siewcę, który sieje wszędzie – bez względu na rodzaj gleby. Bóg kocha tak bardzo, że chce...