Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 14 lutego Tekst: Łk 10, 1-9 Prośba: o otwartość na to, gdzie posyła mnie Pan. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus powołuje uczniów i wysyła ich po dwóch. Dlaczego właśnie tak, dlaczego nie w pojedynkę? Pomyśl o tych, którzy są towarzyszami w twojej drodze wiary – być może jest to współmałżonek, przyjaciel. Zobacz także dla kogo ty jesteś tym, który ma nieść wsparcie i swoją obecność, gdy przyjdzie czas trudu i...