Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 19 czerwca

Tekst: Mt 5,38-42

Prośba: o miłosierne serce

Jezus daje nam kolejną lekcję swojej nauki. Przypomina o prawie sprawiedliwości, jakie znajdujemy w Prawie Mojżeszowym i pokazuje, jak Jego naśladowca może je wypełnić. Daje nam lekcję miłości w miejsce prawa odwetu. Pokazuje, że zła nie zwycięża się złem, ale dobrem. Owszem, można mu postawić granice, ale nie pokona się go. Ono zawsze będzie niszczycielską siłą. Chyba, że użyjemy siły przebaczenia i miłości… Warto zauważyć, że greckie słowo oznaczające zło jest użyte w znaczeniu: „ten, który jest zły”, a zatem nie chodzi o szatana, ale o każdego, kto czyni zło. Jak Ty reagujesz na zło, którego doświadczasz?