Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 lipca

Tekst: Mt 8,18-22

Prośba: o łaskę radykalnego pójścia za Jezusem

„Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. To piękne pragnienie, za którym jednak często mogą kryć się nasze wyobrażenia albo warunki stawiane Panu Bogu („pozwól mi najpierw…”).  Jezus zaprasza do radykalnego pójścia za Nim , czyli do tego, by naprawdę On był na pierwszym miejscu we wszystkim. On chce prowadzić, ale w wybranym przez siebie czasie i do wybranego przez siebie celu. Czy jesteś gotowy zgodzić się na to, że w relacji z Nim nie wszystko może być zrozumiałe, jasne i proste? Czy Jezus jest tylko tym, który Cię w jakiś sposób fascynuje, ale na którego wygodniej patrzeć z dystansu, bez zbędnego zaangażowania? A jeśli jest w Tobie pragnienie zaryzykowania i pójścia za Nim (w tym, do czego Cię dzisiaj zaprasza w Twoim życiu), to co stoi na przeszkodzie? Jakie myśli, lęki, kalkulacje? Rozmawiaj z Nim o tym szczerze.