Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 2 czerwca.

Tekst: Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6.

Prośba: o łaskę uświadomienia swoich najgłębszych tęsknot i pragnień.

  1. Szukam, pragnę, tęsknię… Takimi słowami zwraca się psalmista do Boga w poczuciu opuszczenia, osamotnienia. Dochodzi do momentu, gdy już nic na świecie nie daje mu nasycenia, zaspokojenia. Cały zwraca się, szuka Boga, pragnie Go jego dusza, tęskni ciało… Za Bogiem można zatęsknić tak bardzo, że ból tęsknoty odczuwa się w ciele. Czy już kiedyś tęskniłem tak bardzo, jak zeschła ziemią łaknąca wody? Za czym, za kim w tym momencie tęsknię? Jakie pragnienia mam w sobie? Czy ciało jakoś mnie informuje, że przeżywam tęsknotę? Dziś jest czas, by przyjść do Boga z każdym pragnieniem, opowiedzieć Mu o wszystkim czego szukam. Przyjść w całości – z duszą, duchem i ciałem…
  2. Twoja łaska jest cenniejsza od życia. Przyglądając się swoim głębszym tęsknotom, spróbuję znaleźć ich wspólny mianownik. Jak go nazwę? Pragnienie życia w pełni? Miłości? Szczęścia? Wiem, że życie jest wielką wartością. Dlatego też skupiam się na środkach, które mogą mi pomóc żyć bardziej, rozwijać się, zdobywam pieniądze, zmieniam pracę, tworzę projekty, uczestniczę w doszkalających kursach, realizuję pasje. Najgłębsze tęsknoty i pragnienia złożył we mnie sam Bóg. I tylko On ostatecznie może je wypełnić. Jeśli są wśród nich takie, których równoczesna realizacja jest niemożliwa, konieczne jest rozeznawanie i decyzja. Psalmista wskazuje, że jest coś cenniejszego od życia doczesnego. To łaska Boga, w której On sam się udziela. To Jego Miłość. To sam Bóg i relacja z Nim. Od życia cenniejsze jest tylko Życie – Osoba. Jak wygląda moja hierarchia pragnień? Z których jestem w stanie zrezygnować, aby osiągnąć inne? Czy wśród nich dostrzegam tęsknotę za samym Bogiem, byciem z Nim, pogłębieniem relacji?
  3. Będę Cię wielbił przez całe me życie. I całym życiem. Wszystkim. Tak, jak proponuje św. Ignacy, chcę każdy dzień, modlitwę zaczynać prośbą, by wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu (ĆD 46)Skoro uwielbiać mogę wszystkim, to także moimi tęsknotami i pragnieniami. Niech moje szukanie Go w codzienności, szukanie Jego woli wśród różnych poruszeń duszy i ciała, będzie oddawaniem Mu chwały. Wiem, że On może to sprawić. Zakończę tę modlitwę odczytaniem jeszcze raz całego psalmu. W duchu uwielbienia.