Wprowadzenie do modlitwy na Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia

REKOLEKCJE PASCHALNE 2017 DZIESIĘĆ KROKÓW KU WOLNOŚCI

Tekst do modlitwy: Mt 28, 8-15

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest przy Tobie. On Jest Obecny. Poproś Go, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Przyjrzyj się scenie, w której Jezus spotyka się z kobietami wracającymi od pustego grobu. Jak wyglądają? Co mówią? Jak się zachowują? Zobacz drugą scenę, w której odbywa się narada starszych, po której przekupują żołnierzy. Jak wyglądają? Co mówią? Jak się zachowują? Wsłuchaj się szczególnie w słowa jakie Jezus wypowiada do kobiet.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W tej modlitwie poproś o łaskę spotkania ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem, który uzdalnia do życia w prawdzie.

1. Z bojaźnią i wielką radością. Przy pustym grobie na kobiety czekał Anioł Pana, by oznajmić im Dobrą Nowinę. To co słyszą od Anioła budzi w nich dość ambiwalentne uczucia. I radość, i bojaźń… Ważne wydarzenia z życia budzą w nas również dość skrajne uczucia, i bardzo dobrze. Chrystus Zmartwychwstając przekracza próg niemożliwego i daje nam pełnię Życia, w której mogą zamieszkać razem „pantera z koźlęciem” (Iz 11, 6-9). Powstanie z martwych to nie wskrzeszenie do życia tego co było, ale to całkiem nowe życie w Chrystusie. Czy jestem gotowy na radykalną zmianę w swoim życiu, w obszarze, który dawno pogrzebałem?

2. Jezus stanął przed nimi. Znajomość faktu zmartwychwstania nie przemawia i nie przemienia tak, jak spotkanie ze Zmartwychwstałym. Podobnie było w życiu ludzi słyszących o Jezusie z ust Samarytanki. „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata” (J 4, 42). Jak to jest w moim życiu? Czy słyszałem o zmartwychwstaniu? Czy spotkałem Zmartwychwstałego? Co to znaczy dziś dla mojego życia – spotkać Zbawiciela?

3. Rozpowiadajcie tak….. Z różnych powodów można odrzucać i nie przyjmować tych samych faktów. Można również nimi manipulować, można je przedstawiać w krzywym zwierciadle, można je fałszować – wszystko dla jakiś pozornych korzyści… Życie w kłamstwie bywa wygodne, dlatego, że można kreować życie według własnego schematu i planów. W ten sposób ryzykuje się jednak, że można rozminąć się z prawdziwym Życiem, które nas stwarza dzień po dniu. Jedno kłamstwo pociąga za sobą kolejne i spirala zła coraz bardziej krępuje i oddala od Prawdy. Jak chociażby w przypadku Żydów, którzy uwierzyli pogłosce i tak trwają w tym przekonaniu aż do dziś. Wszyscy zgrzeszyli i winni są krwi Jezusa – to jest prawda o nas, Jezus pokonał śmierć, szatana i grzech – to jest prawda o Nim. Prawda wyzwala i otwiera na przyjmowanie nowości życia, nieskrępowanego iluzjami życia uratowanych grzeszników!

Na koniec modlitwy porozmawiaj z Jezusem, jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co Cię dotknęło, poruszyło na tej modlitwie, co Ci się rozjaśniło, co zadziwiło, zaskoczyło…  Wypowiedz przed Nim swoje odczucia związane z tą modlitwą, nawet gdyby to były uczucia trudne, jak smutek, lęk, gniew. Bądź wobec Niego szczery, wypowiedz przed Nim to, co ta modlitwa wzbudziła w Tobie.

Odmów po wszystkim modlitwę Ojcze nasz